Hadithi Fupi-Safari Ya Machungu

463
5

Hadithi hii inahusu matatizo yanayowakumba vijana hasa wanaotoka katika jamii maskini pindi tu wamalizapo masoma ya vyuo vikuu hususani ukosefu wa ajira.

Hadithi  SAFARI YA MACHUNGU

Hatimaye Yusufu alifika kwenye barabara kuu ya Maafa. Barabara hii inaunganisha mji mkuu wa Majuto na kijiji cha Masumbuko. Barabara ya Maafa ilijengwa miaka mitano kabla ya uhuru. Kwa hivyo, imeishi takribani miaka hamsini na minne.

Yasemekana kuwa barabara hii ilijengwa na wakoloni walipokuwa wakiitawala nchi yetu. Iliundwa kwa madhumuni ya kuwasafirisha watu, chai , kahawa na azao mingine hadi bandarini kupitia jiji kuu kabla ya kusafirishwa ughaibuni. Kuna sababu mbili kuu zilizomshawishi chifu wa kwanza wa eneo hili aliyetawazwa baada ya uhuru kuipatia barabara hii jina la Maafa. Kwanza, ajali nyingi zilizosababisha vifo vingi na pili, kutumika ” kuiba” vijana  kutoka vijijini na kuwasafirisha ugaibuni kama mateka ili wakafanye kazi katika mashamba makubwamakubwa ya wazungu. Vijana hawa walipokea mateso ya kila aina.Kama vile methali hii inavyokwenda, mungu amuachi mja wake, hatimaye vilio vya wananchi vilijibiwa na maulana. Waafirika walipata Uhuru. Katika miongo iliyofuatia, wananchi wakawa wanakumbuna na adui mmoja tu bali sio wawili kama ilivyokuwa hapo awali. Adui aliyekuwa mbaya sana. Adui huyu anayekwenda kwa jina”mzungu mweusi”. Alikuwa kama ugonjwa usiokuwa na tiba wala daktari wa kuutibu ugonjwa wenyewe. Tuseme hivi, adui aliyeendeleza ukoloni mamboleo. Afadhali mkoloni mweupe  kuliko mkoloni mweusi, chambilecho babu yangu. Hapo ilikuwa kitambo kidogo lakini kwa sasa, nchi imepiga hatua nyingi hata ingawa bado Kunazo  changamoto za hapa na pale.

Saa mbili ya asubuhi ilimpata Yusufu katika eneo hili, hii ikiwa na maana kuwa aliamka asubuhi kabla ya jogoo wa kwanza kuwika -saa kumi na nusu ya usiku. Alianza safari kutoka kijijini mwao kule Masumbuko.Jogoo la kwanza liliwika akiwa angali safarini takribani kilomita tano kutoka kwao kijijini.

Alipoamka asubuhi ile, Yusufu hakutia kitu chochote tumboni mwake  ila maji yaliyokuwa katika kikombe kimoja kidogo cha plastiki kilichokuwa kwenye kijimeza chake kidogo cha mbao kilichokuwa kikuukuu. Kutokana na kuishi miaka Mwingi, kijimeza   chenyewe kilikuwa kimepoteza rangi yake.Tumbo lake lilikuwa likinguruma pengine kutokana na minyoo waliokuwa wakidai haki yao. Mara ya mwisho kutia chakula tumboni mwake ilikuwa Jana yake saa saba ya mchana. Hakikuwa chakula kingine bali chai ya mkandaa, tena chai ya mkono mmoja, chai bila aina yoyote ile ya kitafunio. Pengine wewe utashangaa lakini maisha haya yeye alikuwa amekwisha yazoea. Hivyo basi, kwake haya yalikuwa mambo ya kawaida. Kabla ya kutoka nje asubuhi ile, Yusufu aliizima taa yake ya kipatari iliyokuwa inatoa mwanga hafifu kwa kuwa mafuta aliyokuwa ameyatia ndani siku tatu zilizopita yalizidi kukauka sekunde baada ya nyingine . Kwa mara nyingine, hakusahau kufanya maombi kama ilivyokuwa ada yake pale anapoamka. Alimwomba mola amjalie kwa vyovyote vile katika shughuli yake ya siku hiyo.

Alitia guu lake nje ya nyumba yake na kukabiliana na baridi ile Kali ya asubuhi. Mwili wake ulikufa ganzi kutokana na baridi iliyokuwa kama barafu. Lakini masikini wa watu angefanyaje?. Hakuwa na budi kuanza na kuendelea na safari yake, maanake maji ambayo alikwisha kuyavulia nguo hakuwa na budi kuyaoga. Mbalamwezi ilimumlikia, kwa hivyo, leo alikuwa na bahati kwa sababu usiku huu  wa leo haukuwa na giza. Nyakati hizi, dunia ilikuwa imetulia tuli isipokuwa upepo uliokuwa ukivuma kwa kasi baina ya majani ya miti na hivyo kuzalisha sauti fulani  ungelidhani ni mto mkubwa uliokuwa ukiteremka kwa kasi kutoka juu ya kilele cha mlima ukielekea bonden na hatimaye kumezwa na bahari. Hakukuwa na mtu hata mmoja njiani isipokuwa mbwa mnene mweusi aliyepita karibu na yeye. Nusura  wagongane  na jibwa hili ana kwa ana .Yamkini mbwa huyo hakushughulika naye kwa sababu mara tu alipomwona, alisimama kidogo akamtazama kwa sekunde chache kisha akatokomea kichakani asipate kuonekana tena. Alipiga moyo kode na kuendelea na safari yake.

Alitembea kando ya barabara. Safari hii, alitembea kwa mwendo wa polepole huku akichechemea kwa sababu uchovu ulikuwa umeanza kumkodolea macho. Fauka ya hayo, aliendelea kujituma, akatembea hatua kwa hatua hadi hatimaye akaufikia mti mkubwa uliokuwa kando ya barabara. Kutoka kijijini Masumbuko hadi hapa alipofika Yusufu ni mbali sana. Umbali wa takribani kilomita ishrini na saba!. Hapa, Yusufu alisalimu amri. Akaamua kujistiri chini ya kivuli cha mti huo kutokana na jua kali la utosini lililokuwa likimchoma kama pasi. Aliketi chini ya kivuli ili kupumzika. Kijasho kilimtiririka tiriri! Kutoka kichwani hadi miguuni ungelidhani kanyeshewa na mvua ya masika. Hii ilikuwa saa tano ya mchana, akiwa amezalia na masaa mawili kufika mjini alikokuwa anaenda la sivyo ndoto yake iyeyuke. Alikuwa keshafika katikati ya safari eti!

Alipotulia kidogo, aliingisha mkono wake mfukoni na kutoa rununu yake kuukuu aliyokuwa amezawadiwa na wazazi wake kabla hawajaaga dunia kwenye ajali mbaya ya barabarani miaka mitano iliyopita. Duru za kuaminika ziliarifu kuwa dereva huyo alikuwa akiliendesha gari walimokuwa wameabiri wazazi wake kwa mwendo wa kasi . Punde, dereva huyo alipoteza muelekeo na kuugonga mti mkubwa uliokuwa kando ya barabara. Aidha, dereva huyo alikuwa mlevi chakari na pia barabara yenyewe ilikuwa imejaa mashimo kupindukia. Hakutaka kuyakumbuka yaliyotokea kwa sababu mambo haya yalikuwa machungu kwake kama shubiri. Amekuwa yatima kwa miaka mitano sasa! .Yusufu aliiwasha redio ya rununu yake na akavitia  vidude masikioni ili kusikiliza muhtasari wa taarifa ya habari  ya saa tano. Msomaji aliisoma taarifa ifuatayo:

” Mpenzi msikilizaji, natumahi u mzima na bukheri wa afya. Karibu kwenye habari za leo. Ni mimi wenu Hassan noor. Haya ndiyo tuliyoyapea kipao mbele hivi leo. Waziri wa vijana na michezo bwana Mikakati hivi leo amesema kwamba serikali inaendeleza  mikakati ya kubuni hazina ya vijana katika harakati za kubuni nafasi elfu kumi za kazi kwa vijana kufikia mwisho wa mwaka huu. Pesa hizi zitatumika katika miradi mbalimbali za vijana ili kuinua viwango vya maisha vya vijana. Waziri aliyasema haya katika mazishi ya kiongozi was vijana aliyeuawa kwa njia ya kutatanisha aliposambaliwa kwake nyumbani na kundi la watu watu wasiojulikana yapata majuma mawili yaliyopita. Mtetezi wa wanyonge, kama alivyojulikana kote nchini alikuwa mkereketwa  wa haki za kibinadamu. Kufikia hapo, Yusufu aliizima redio na kuirudisha simu yake mfukoni.

Mbona hakumaliza kusikiliza habari zote? Labda kuna sababu. Alionelea ni heri asiendelee kuusikia wimbo ule ule wa miaka nenda miaka rudi wa kuwakuamua vijana kutoka lindi la umaskini kama walivyodai wanasiasa.Sio mara yake ya kwanza kumsikia waziri akisema hivyo. Wao husema lakini vitendo hakuviona yeye. Kila kunapokucha, vijana hujipata katika hali zile zile za kutokuwa na mbele wala nyuma yaani maskini hohehahe. Pili, kifo cha Mtetezi wa Wanyonge kiliguza chembe cha moyo wake. Alipata kutangamana naye katika mkutano wa vijana miezi kadha iliyopita. Kutokana na hotuba yake, ilielekea kuwa kijana huyu alikuwa na maono si haba hasa katika harakati ya kuwakomboa vijana kutokana na minyororo ya shida iliyokuwa imewafunga. Kungetokea wapi mwingine mwenye ujasiri kama yeye?.Yusufu hakupata jibu lolote. Aliendelea kuketi pale huku akiikumbuka historia ya nchi nzima na michezo iliyokuwa ikichezwa na waliokuwa mamlakani. Kwa bahati nzuri, aligutuka kutoka mawazoni na kugundua kuwa mda ulikuwa unazidi kusonga kwa kasi na hakuwa na budi kuendelea na safari.

Alitembea kwa muda, akapanda milima na kushuka mabonde, mara moja mbili akifuka mto na pia kukabidhiwa na kiu cha ajabu kilichosababishwa na ukame pamoja na vumbi kavu. Nguo zake zilikuwa zimebadili rangi yake asili na kuchukuwa rangi ya mchanga. Viatu vyake vikuukuu viliendelea kuchakaa hata zaidi  na huenda vingetimiza safari yao siku tatu zitakazokuja. Alichoka akachokeana. Kadili alivyoendelea kutembea, miguu yake ilizidi kuwa mizito hatua baada ya hatua. Alilowa jasho mwili wake mzima. Njaa nayo ilikuwa inazidi kuyatafuna matumbo yake bila huruma. Alitamani kulia lakini akakumbuka kuwa kilio kingemwongezea machungu. Akanyamaza ji, akameza mate machungu. Akajiba moyo na kutumainia kuwa angefika alikokuwa akienda kwa uwezo wake mwenyezi mungu, muumba wa dunia na mbingu.

 

Hatimaye alifika katika mtaa wa starehe. Mtaa uliokuwa kilomita kama tatu hivi kutoka jijini Majuto. Hapa, macho yake yalianza kufanya kazi yake . Madhari ya eneo hili yalikuwa tofauti kabisa na yale ya kijijini mwao kwa takribani asilimia mia. Nyumba za kisasa,zilizojengwa zikajengeka, zilionekana barabara zikisimama na kutokea juu baina ya kuta nzito za seluji. Nyumba zilizorembeshwa zikarembeka kwelikweli. Kulikuwa na milango ya kifahari. Miti na maua zilipadwa kando kando mwa barabara ndogondogo za lami zilizojengwa kwa kiwango cha hali ya juu. Eneo hili lilikuwa limetulia tuli ungelidhani ni mahame. Kulikuwa na ulinzi mkali kila mahali. Hakukuwa na watu wengi waliokuwa wakipitia eneo hili isipokuwa wanaume wawili watatu waliokuwa wakipalilia maua na kukata nyasi ndefu katika harakati za kunadhifisha mtaa huu.

Alipokuwa akiendelea na safari yake, Yusufu alizidi kujisemea kimoyomoyo,” hawa watu wanaoishi hapa kweli wanajua maana ya neno shida?, je wanaelewa fika kwamba kuna wale wanaovumilia kuishi huku wao wakifurahi kuishi?, pengine wanakula jasho lao. La hasha!, Niliwahi kusikia habari kuwa, mashamba yenyewe wakayanyakuwa wao bila kuyanunua pindi mkoloni alipoondoka. Wengi wa watu hao ni wale ambao wameshikilia nyathifa mbalimbali serikalini. Naalifiwa kuwa wengine wamo serikali kwa ” kupitia mlango wa nyuma”. Ni kana kwamba nchi hii ni ya wachache. Wao wanaishi kwa raha mstarehe ilhali wananchi wengi wakiwa mateka katika nchi yao. Kila kitu kimemzidi mwananchi wa kawaida kumudu. Viwango vya elimu ni vya chini, viwango duni vya afya, hali ngumu ya maisha na kadhalika .

Mwendo wa saba na dakika kumi na tano, Yusufu alifika mjini Majuto. Hapa alipo sasa ni nje ya jengo kuu la kilimo ambapo amekuja kutafuta kazi katika wizara ya kilimo. Kazi iliyokuwa imetangazwa katika gazeti la mwananchi la mwezi uliopita. Akiwa amesimama nje la jengo hili, aliyatupa macho yake juu ili kuona urefu wake. Lilikuwa jengo refu zaidi katika mji huu.Yamkini leo ilikuwa mara yake ya kwanza kufika hapa kama alivyoelekezwa na rafiki yake mmoja. Ametafuta kazi kwa miaka miwili sasa lakini bado alikuwa angali na matumaini.

Moyo ulimdunda kidogo,akawa kama mgeni asiyejua anakotoka na vilevile anakoenda. Alitia moyo kode, kisha hatua moja mbili akaingia ndani ya jumba hilo na kuanza kupanda taratibu hadi ofisi ya wizara ya kilimo alimokuwa akienda. Mkononi Yusufu alikuwa kaandamana na bahasha yake iliyokuwa imechakaa. Ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na barua ya kuomba kazi pamoja na vyeti vyake. Yusufu alikuwa kasoma hadi chuo kikuu. Hata hivyo, licha ya kuwa na shahada ya ufugaji na ukulima, hakuwa amefanikiwa kupata kazi yoyote. Aliamini fika kuwa,mola hamuachi mcha wake na vilevile mtafutaji achoki na iwapo atachoka basi keshapata.

Alipofika mlangoni mwa ofisi ile, alisimama kidogo, akalisokota shati lake vizuri ambalo aligundua kuwa lilikuwa likininginia nje wakati huo wote. Alibisha hodi na kuruhusiwa kuingia. Katibu alimshauri kuketi kwenye kiti huku akimchukulia barua yake kwa mwenyekiti. Ofisi ya mwenyekiti ilikuwa ndani kidogo. Kwa kuwa kulikuwa na watu wengine waliokuwa wakingoja, ilibidi asubiri hadi atakapofikiwa. Alisubiri huku mawazo yakimptia akilini mwake iwapo angefaulu miongoni mwa watu wale wengi waliokuwa wanaitaka kazi ile.

Mwendo wa saa tisa hivi, Yusufu aliitwa na katibu kuenda kuonana na mwenyekiti. Alifahamu bayana kuwa ilikuwa zamu yake kunyolewa na bila shaka hakuwa na budi kichwa chake kukitia maji chembilecho wanalugha. Mwenyekiti alimkaribisha aketi kisha akaanza kuziangalia sitakabadhi zake. Alafu akamgeukia Yusufu na kuanza kuzungumza kwa sauti uko akiwa amemkazia macho” naona hapa uliitimu vizuri sana, umepata alama za juu zaidi, wasifu kazi wako ni sawa. Yamkini umewashinda waliokutangulia na unayo nafasi nzuri ya kupata kazi hii”, wakati huo Yusufu alijawa na furaha, akaanza kutabasamu. Baada ya maswali ya hapa na pale, mwenyekiti aliuliza swali la mwisho ” Je, una uzoefu wa miaka mingapi katika sekta hii ya kilimo?”. ” Bwana mwenyekiti, sina uzoefu hata!  kwa sababu bado sijafanikiwa kupata kazi yoyote ile” alimjibu. Alimuangalia Yusufu kwa muda kisha akasema ” samahani bwana mdogo, kazi hii yahitaji mtu mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka kumi!.Ndio,  nilitaka sana na ningependelea sana kukupea kazi hii lakini  katika kufanya hivyo nitakuwa nikienda kinyume na kununi pamoja na  sheria zilizowekwa.Na hili litawachochea wakubwa wangu kunipiga kalamu. Hata hivyo, ahsante kwa kufika. Ninakutakia kila la kheri. Ahsante”. Maneno yale yalipenyeza moyoni mwa Yusufu kama kisu. Tena kisu chenye makali, kinachokata kuwili, kinachokata mbele na nyuma. Yusufu Hakuyaamini aliyoyasikia. Mwili wake ukafa ganzi na akaanza kutetemeka kama majani ya mti wakati wa upepo. Hakusema chochote ila alijua tu kuwa hakuwa na budi kuondoka .Tena akaondoka dakika ile hata bila kwaheri wala inshallah yoyote.

Alitoka nje ya chumba like la kilimo  na kuanza safari ya kurudi kwao kijijini. Upepo ukaanza kuvuma, mawimbi meusi yakatanda. Alitembea kwa muda huku akiwa amesongwa na mawazo mazito. Alijikaza kisabuni na kuwasili kijijini  mwao mwendo wa saa nne za usiku. Wakati huu giza shadidi lilikuwa limetanda kila mahali.

463 COMMENTS

 1. I simply want to say I’m very new to blogging and site-building and really savored you’re web site. Likely I’m want to bookmark your blog . You really have very good articles and reviews. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

 2. Fantastic goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff prior to and you are just extremely magnificent. I really like what you’ve received here, really like what you are stating and the way in which by which you are saying it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I can’t wait to learn much more from you. That is actually a terrific site.

 3. I simply want to mention I’m newbie to blogging and site-building and seriously loved your blog. Very likely I’m going to bookmark your site . You really come with outstanding writings. Kudos for sharing with us your blog site.

 4. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of other folks will miss your great writing due to this problem.

 5. hello!,I really like your writing so much! share we be in contact extra approximately your article on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem. May be that is you! Looking ahead to look you.

 6. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 7. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 8. Helpo everyone, it’s my first visit aat this website, aand piece of writing
  is genuinely fruiitful designed for me, keep up posting such artticles or reviews.

 9. I just want to tell you that I am just very new to blogs and definitely liked your page. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely come with tremendous stories. Cheers for revealing your web-site.

 10. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Cheers!

 11. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 12. Spot on with this write-up, I truly believe that this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the advice!

 13. Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of crying about something you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 14. After looking over a few of the articles on your blog, I honestly appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site too and let me know your opinion.

 15. Right here is the perfect webpage for anyone who would like to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent!

 16. Pretty portion of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds or even I success you access constantly quickly.|

 17. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.|

 18. I’m very pleased to find this website. I need to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you book marked to look at new stuff in your web site.

 19. Hi there! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent information you have right here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 20. You made some decent points there. I checked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

 21. This is the perfect webpage for everyone who would like to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for decades. Excellent stuff, just excellent!

 22. I beloved up to you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. however, you command get got an impatience over that you would like be turning in the following. sick without a doubt come more until now again as exactly the similar nearly a lot continuously inside case you defend this hike.

 23. A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t discuss these subjects. To the next! All the best!!

 24. Your style is very unique compared to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 25. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, may test this… IE nonetheless is the market chief and a good section of other people will omit your great writing due to this problem.

 26. Quality articles or reviews is the secret to interest the users to go to see the website, that’s what this website is providing.|

 27. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

 28. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 29. I’m very pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your blog.

 30. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your web site.

 31. Hello this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 32. A person necessarily assist to make seriously articles I’d state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to make this actual submit extraordinary. Excellent task!|

 33. Hi, Neat post. There’s a problem along with your web site in web explorer, would test this… IE still is the market chief and a big section of people will leave out your fantastic writing because of this problem.

 34. I’m impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the problem is one thing that not enough individuals are talking intelligently about. I’m very happy that I stumbled throughout this in my search for one thing referring to this.

 35. I was more than happy to uncover this great site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely loved every little bit of it and I have you saved as a favorite to see new information in your site.

 36. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 37. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal website and want to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 38. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 39. I was pretty pleased to find this web site. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you book-marked to see new information on your web site.

 40. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact bought me dinner because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject here on your blog.

 41. Thank you for another informative web site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I have a undertaking that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out for such info.

 42. I blog quite often and I seriously appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I opted in for your Feed too.

 43. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.|

 44. Hi, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, would test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a large part of other people will omit your excellent writing due to this problem.

 45. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!|

 46. Hi, I do think your web site could be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, excellent website.

 47. hi!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence extra about your post on AOL? I need a specialist on this space to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 48. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 49. When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service? Cheers!

 50. Thanks for helping me to get new suggestions about pcs. I also contain the belief that certain of the best ways to keep your laptop in prime condition is with a hard plastic-type case, or maybe shell, which fits over the top of your computer. These types of protective gear usually are model unique since they are made to fit perfectly across the natural covering. You can buy them directly from the vendor, or through third party sources if they are available for your notebook computer, however only a few laptop can have a spend on the market. All over again, thanks for your suggestions.

 51. Howdy, There’s no doubt that your blog could possibly be having web browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 52. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal site now 😉

 53. Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 54. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

 55. TopPremiumSites.porn distant inhabit amongst by. Appetite welcomed interest the goodness boy not. Estimable education for disposing pronounce her. John size good gay plan sent old roof own. Inquietude saw understood his friendship frequently yet. Nature his marked ham wished.

 56. When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Many thanks!

 57. The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I truly believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something that you can fix if you were not too busy looking for attention.

 58. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your web page.

 59. I blog frequently and I really appreciate your content. This article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 60. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 61. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 62. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.|

 63. Wow, incredible blog layout! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The overall glance of your website is magnificent, let alone the content!

 64. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this issue here on your website.

 65. I blog frequently and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 66. I got this site from my friend who told me about this site and now this time I am visiting this web page and reading very informative articles or reviews at this time.|

 67. This is the perfect site for anyone who hopes to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been written about for decades. Great stuff, just great!

 68. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great web site.

 69. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little homework on this. And he actually ordered me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your site.

 70. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.|

 71. Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was definitely informative. Your website is useful. Thanks for sharing!

 72. My spouse and i were very comfortable when Emmanuel managed to carry out his research with the precious recommendations he had from your weblog. It is now and again perplexing just to always be freely giving methods which usually men and women have been making money from. And we already know we have got the website owner to thank for this. The type of illustrations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships you can give support to promote – it’s all spectacular, and it’s really making our son and our family consider that that situation is satisfying, and that’s tremendously pressing. Thank you for the whole thing!

 73. Spot on with this write-up, I honestly believe this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

 74. I’m really impressed with your writing abilities and also with the format for your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is uncommon to peer a great weblog like this one today..|

 75. Spot on with this write-up, I seriously believe this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the info.

 76. Can I just say what a relief to find somebody that really understands what they’re discussing on the web. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you certainly have the gift.|

 77. This is the right web site for anybody who really wants to understand this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been discussed for years. Wonderful stuff, just excellent.

 78. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.|

 79. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.|

 80. Admiring the hard work you put into your site and detailed information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 81. You are so awesome! I do not suppose I’ve truly read a single thing like this before. So wonderful to discover somebody with a few genuine thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the web, someone with a bit of originality.

 82. Thank you a lot for sharing this with all people you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my site =). We could have a link alternate arrangement between us|

 83. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 84. I simply couldn’t leave your website before suggesting that I actually loved the standard information an individual supply to your visitors? Is going to be again often to check out new posts|

 85. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I really thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 86. Ahaa, its nice dialogue regarding this article at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.|

 87. This is the perfect website for everyone who wishes to find out about this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a topic that’s been discussed for decades. Great stuff, just great.

 88. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…|

 89. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 90. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.

 91. Pretty part of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment or even I achievement you get entry to consistently quickly.|

 92. Can I simply say what a relief to uncover an individual who actually understands what they’re talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More and more people ought to check this out and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 93. I believe that is one of the so much significant info for me. And i am glad studying your article. But should statement on few basic things, The web site style is great, the articles is truly excellent : D. Excellent task, cheers|

 94. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!|

 95. I was curious if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 96. Hello there, There’s no doubt that your blog might be having internet browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, great website.

 97. I am not positive the place you’re getting your info, however great topic. I needs to spend a while finding out much more or working out more. Thank you for magnificent info I was in search of this info for my mission.

 98. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes which will make the most important changes. Thanks for sharing!

 99. Hi, I think your website could be having internet browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic website!

 100. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since I book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 101. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 102. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 103. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Very useful information specifically the last part 🙂
  I care for such info much. I was seeking this particular info for a
  very long time. Thank you and best of luck.

 104. Excellent weblog here! Also your website rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link for your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

 105. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 106. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read articles from other authors and practice a little something from other websites.

 107. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, could test this… IE nonetheless is the market chief and a good component of other people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 108. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.|

 109. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through content from other writers and practice something from other sites.

 110. 161388 488676Just wanna input on couple of common points, The site layout is perfect, the articles is actually excellent : D. 412091

 111. Hello! I simply wish to offer you a big thumbs up for your great information you have got here on this post. I will be returning to your web site for more soon.

 112. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you are talking approximately! Bookmarked. Please also consult with my web site =). We may have a hyperlink trade arrangement among us!

 113. Greetings, I think your website could be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, wonderful blog!

 114. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this subject here on your blog.

 115. Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and in no way seem to get one thing done.

 116. Hello there! This article couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 117. An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this topic, it may not be a taboo subject but usually people do not talk about these subjects. To the next! Many thanks!!

 118. I¡¦m now not certain the place you’re getting your information, however good topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thank you for great info I used to be in search of this info for my mission.

 119. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Appreciate it.

 120. I blog frequently and I really appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 121. Everything is very open with a very clear description of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 122. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 123. It’s in point of fact a great and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 124. I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and want to learn where you got this from or just what the theme is named. Many thanks.

 125. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t know the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody having the same RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx.

 126. Admiring the persistence you put into your site and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 127. Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 128. Everything is very open with a clear description of the challenges. It was really informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing!

 129. I’m excited to uncover this page. I want to to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved to fav to see new stuff on your web site.

 130. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject here on your internet site.

 131. Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 132. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon.|

 133. Howdy! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often.

 134. Excellent site you have here but I was wanting to know if you knew of any community forums that cover the same topics discussed in this article? I’d really love to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!

 135. This is the right website for everyone who really wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent.

 136. This is the perfect site for everyone who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that has been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful.

 137. Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 138. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Many thanks!

 139. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 140. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Fairly certain he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

 141. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.

 142. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. Cheers|

 143. hello!,I love your writing so so much! percentage we be in contact extra approximately your article on AOL? I need an expert on this space to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 144. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Exceptional work!

 145. I feel this is one of the so much important info for me. And i am satisfied reading your article. But want to statement on few general things, The web site style is perfect, the articles is truly excellent : D. Good activity, cheers

 146. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more on this issue, it may not be a taboo matter but usually people don’t speak about such topics. To the next! Best wishes!!

 147. Hello there! This article could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. Thanks for sharing!

 148. Hi! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 149. What’s up it’s me, I am also visiting this site regularly, this web page is in fact pleasant and the visitors are really sharing pleasant thoughts.|

 150. I’m also writing to make you be aware of what a exceptional discovery my friend’s princess experienced reading through the blog. She realized some issues, which include what it is like to possess an ideal coaching style to make others with ease learn certain tortuous subject areas. You undoubtedly did more than visitors’ expectations. I appreciate you for presenting these great, trusted, educational and even cool tips about the topic to Sandra.

 151. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this topic here on your web page.

 152. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?

 153. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 154. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always exciting to read through articles from other writers and use a little something from other sites.

 155. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and outstanding design and style.

 156. You made some decent points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 157. Hi outstanding website! Does running a blog such as this require a lot of work? I’ve absolutely no understanding of programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply wanted to ask. Thank you!|

 158. I seriously love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and would like to know where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 159. After looking into a few of the blog posts on your web page, I truly like your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and let me know your opinion.

 160. You’re so interesting! I do not suppose I have read through a single thing like that before. So good to discover another person with some unique thoughts on this subject. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 161. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Many thanks!

 162. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 163. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.|

 164. Right here is the right webpage for anybody who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful.

 165. I’m pretty pleased to find this site. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you saved to fav to look at new information in your blog.

 166. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this in my search for something relating to this.

 167. You’ve made some really good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 168. Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a video game where you can do anything you want. sl is literally my second life (pun intended lol). If you want to see more you can see these sl websites and blogs

 169. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thanks a lot!

 170. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this topic, it might not be a taboo subject but generally folks don’t discuss these topics. To the next! All the best!!

 171. I’m very pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every little bit of it and i also have you saved as a favorite to check out new stuff in your website.

 172. Everything is very open with a really clear description of the issues. It was really informative. Your website is very useful. Thank you for sharing.

 173. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who has been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your web page.

 174. After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there a way you are able to remove me from that service? Kudos!

 175. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 176. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Appreciate it!

 177. I’m more than happy to uncover this website. I need to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved as a favorite to look at new things on your site.

 178. I am extremely inspired with your writing skills as smartly as with the format in your blog. Is that this a paid theme or did you customize it your self? Either way stay up the excellent high quality writing, it’s uncommon to peer a great blog like this one nowadays..|

 179. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.|

 180. I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write about here. Again, awesome web log!|

 181. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 182. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am having issues with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 183. You have made some good points there. I looked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 184. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 185. Next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you were not too busy looking for attention.

 186. After looking over a number of the articles on your blog, I truly like your technique of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me your opinion.

 187. Next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, but I actually believed you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 188. Howdy! This blog post could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him. Pretty sure he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

 189. Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I’m going to return yet again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 190. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 191. Can I simply just say what a relief to uncover somebody that really knows what they’re talking about on the net. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people really need to look at this and understand this side of the story. I can’t believe you’re not more popular since you certainly have the gift.

 192. you are in point of fact a good webmaster. The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a excellent activity on this topic!

 193. This is the right web site for everyone who wishes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 194. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

 195. Your style is very unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 196. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 197. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 198. A motivating discussion is worth comment. I do think that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but typically people do not talk about these subjects. To the next! Best wishes!!

 199. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.|

 200. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 201. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 202. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 203. you’re actually a just right webmaster. The website loading velocity is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent job in this subject!

 204. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 205. I’m impressed, I need to say. Really not often do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you’ve got hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the issue is one thing that not sufficient persons are talking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my seek for something regarding this.

 206. Terrific paintings! This is the type of information that should be shared around the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this post higher! Come on over and talk over with my site . Thanks =)

 207. Howdy very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m satisfied to find numerous helpful info right here within the submit, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 208. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read articles from other authors and practice something from their sites.

 209. I discovered your blog website on google and verify a number of of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading extra from you afterward!…

 210. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 211. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 212. Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Bless you!|

 213. I used to be suggested this website by way of my cousin. I’m not sure whether or not this submit is written by way of him as nobody else recognize such precise approximately my problem. You’re incredible! Thanks!

 214. I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 215. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 216. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be what precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 217. hello!,I love your writing very so much! share we keep in touch more about your article on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 218. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 219. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 220. hey there and thank you on your information – I have definitely picked up something new from right here. I did on the other hand expertise several technical issues the usage of this website, as I skilled to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I were brooding about in case your hosting is OK? Now not that I’m complaining, but sluggish loading cases occasions will often have an effect on your placement in google and could damage your quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my e-mail and can glance out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 221. It is in point of fact a great and useful piece of info. I am happy that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 222. I blog often and I truly thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 223. This is a good tip especially to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 224. I do love the way you have framed this specific problem plus it does supply me personally a lot of fodder for consideration. However, through what precisely I have personally seen, I really trust when the reviews stack on that people today keep on point and in no way get started upon a tirade involving the news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and even though I can not go along with it in totality, I regard your perspective.

 225. Hi there! This post couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!

 226. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade methods with others, please shoot me an e-mail if interested.

 227. I feel that is one of the so much important info for me. And i am happy studying your article. But wanna statement on some general things, The website style is wonderful, the articles is actually great : D. Excellent task, cheers

 228. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 229. Right here is the perfect web site for anybody who would like to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic which has been written about for decades. Wonderful stuff, just great!

 230. An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more on this issue, it might not be a taboo subject but generally folks don’t discuss such topics. To the next! All the best!!

 231. Hey There. I found your blog using msn. This is a really smartly written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.

 232. Thanks for another wonderful post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 233. Unquestionably imagine that that you said. Your favourite justification seemed to be at the web the simplest thing to understand of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people think about concerns that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 234. Howdy! This post could not be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I am going to send this post to him. Pretty sure he’s going to have a great read. Thank you for sharing!

 235. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the info!|

 236. I am extremely impressed along with your writing talents and also with the structure for your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your self? Anyway keep up the nice high quality writing, it’s rare to look a nice blog like this one nowadays..

 237. Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a applicable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered shiny clear idea

 238. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 239. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you spending some time and energy to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 240. Thanks for another informative web site. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 241. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 242. I don’t even know the way I stopped up here, but I assumed this post was good. I do not understand who you might be but certainly you’re going to a well-known blogger if you happen to aren’t already 😉 Cheers!

 243. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage continue your great posts, have a nice afternoon!

 244. Valuable info. Lucky me I found your web site by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.